Kurumsal Bilgiler

Temizlik firmaları arasında en yüksek prestije sahip olmak, Malatya çapında kurumsal çözümleriyle öne çıkan hizmetler sunmak, temizlik hizmetlerine her bireyin kolayca ulaşmasını sağlayarak her eve, otele, cafeye, hastaneye temizlik hizmeti verebilmek, daha sonra da dünyanın dört bir yanında  büyük çapta hizmet vererek alanında standartları belirleyen otorite olmak firmamızın hedefleri arasındadır.
 
Eğer siz de kaliteli ve güvenilir bir temizlik firmasıyla çalışmak isterseniz müşterilerimiz arasında sizi de görmekten son derece memnuniyet duyarız.

Sektörde birşeyleri değiştirebilmek, mutlu müşteriler oluşturabilmek düşüncesiyle yola çıkan firmamızda “kalite ve memnuniyet” odaklı hizmet sunmak değişmez bir unsurdur.

Malatya Temizlik sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede Malatya Temizlik oluşturan tüm kurumlarımızdan faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz.

Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz.

SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARIMIZDA ESAS ALDIĞIMIZ TEMEL İLKELERİMİZ ŞUNLARDIR:

1. Malatya Temizlik Firması olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

2. İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

3. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz. 4. İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.

5. Çalışanlarımızın kaliteli ve başarılı bir yaşam sürmelerinde en önemli faktör olan “sağlıklarının korunmasına” katkıda bulunmak amacıyla sağlıklı yaşam programları uygularız. Malatya Temizlik olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.

Toplum tarafından kabul edilenin “sürdürülebilir” olduğu bilinciyle çevre çalışmalarımızda bütünsel, şeffaf ve güvenilir yönetim ile toplumla iletişim ve işbirliğini benimseriz.

Farklı sektörlerdeki faaliyetlerimizde temel ilkemiz; ürün ve hizmet yaşam döngüsü sorumluluğunu üstlenmektir.

Bu yaklaşımla, gelişmemizin her aşamasında faaliyetlerimizi çevre etkilerini göz önüne alarak yönetiriz.
Kurumsal Çevre Politikamız Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız.
İşletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile mükemmelliği hedefleriz.
Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.
Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz. Ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız.
Çevresel gelişmeleri izleyip iş fırsatlarına çevirirken sürdürülebilirliğe katkı sağlarız.
Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını destekleriz.
Topluluk İçi Çevre Politikası Gerekleri Çevre yasası ve diğer yasal şartlara uyum gösteririz
Çevresel uygulamaları yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirirken uygunluğun kontrolünü sağlarız.
Çevresel etkilerimizi belirleriz Tüm çevresel etkilerimizi belirler, hedef, program ve izleme sistematiği geliştirir, gözden geçirir ve iyileştirme amaçlı önlemler alırız.
Topluluk içi kaynak kullanımını yönetiriz Altyapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız.
Uygulamalarımızda sistematiklik sağlar, işletmeler arası sinerji yaratırız İşletme standartlarımızı önleyici yaklaşımla hazırlar, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, dahil herkesin uygulamasını sağlarız.
Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışır ve gözden geçiririz.
Enerji ve atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı konularında hedefler belirler ve uygularız.
Temiz ürün ve temiz üretim teknolojileriyle sürekli iyileştirmeyi hedeflerken, ürün ve hizmetlerimizin çevresel sorumluluğunu üstleniriz

ReferanslarBizi Tercih Edenler

Malatya Büyükşehir Belediyesi
Doğa Cadde AVM
Bimeks
Madame Coco
Ramsey
Neşve
Kahve Diyarı
KADEM
Jimmy Joker Cafe
Tnt Malatya
Watsons Kozmetik
Dival Otel
Burotime Plaza
Avrupa Göz Hastanesi
Malatya Nikah Sarayı
Malatya Sanat Galerisi
Esenlik
Elazığ Belediyesi
İLYAP
TARSİM
Vakıf Bank Katılım

Haberler Duyurular

MALATYA YENİ NİKAH SARAYI
Malatya Yaşam Merkezi Manyas'ı Seçti
Bürotime Malatya Temizliği Seçti.

Blog Faydalı Bilgiler

Temizlik ve Emlak Danışmanlığı hakkında Faydalı Bilgilere Buradan Ulaşabilirsiniz.

Temizliğin faydaları nelerdir ?

1- Temizlik mekanları ve çevreyi cazip, çekici ve estetik görünümlü olmasını sağlar. Yerler de toz, kir ve çöplerden hiçbir iz bırakılmaması ve güzel bir görünmesi etkili temizlik ile sağlanır.

2- Temizliğin y Devamı

Çalışmalarımızdan Karaler !

Yaptığımız HizmetlerdenGörüntüler

RAKAMLARLABİZ

Sektörde birşeyleri değiştirebilmek, mutlu müşteriler oluşturabilmek düşüncesiyle yola çıkan firmamızda “kalite ve memnuniyet” odaklı hizmet sunmak değişmez bir unsurdur.

Müşteri
Referans
Yıllık Tecrübe
Mutlu Çalışan
Malatya Temizlik